AwakeandAlive

AwakeandAlive

KARMAKAMET WORLD

ไม่ใช่เฉพาะคุณหรอกที่คอยถามหาว่า "ชีวิต" คืออะไร

แม้ผ่านเวลามา จนกระทั่งบัดนี้ คุณเองก็ค้นพบได้ว่าคำตอบนั้นก็ยังคงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่ง

และหากเราจะลองให้คุณค่าความหมายของ "ชีวิต" ด้วยการเปรียบเทียบกับปริมาณของวัตถุที่ครอบครอง คุณจะพบว่ามันยิ่งเป็นไปไม่ได้เลย เพราะแม้ว่าเราเกิดมาในที่ร้างไร้ไม่มีสิ่งใด "ชีวิต" ก็ยังคงปรากฎเป็นอะไรสักอย่าง ให้เราสัมผัสและตั้งคำถามต่อมันอยู่ดี

แต่มีใครผู้หนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า เราจะสามารถสัมผัสสิ่งที่เรียกว่า "ชีวิต" ได้ด้วยการ"หยุดคิด" เพียงเราอยู่ที่นี่ ตรงนี้ อย่างสอดคล้องกับวินาทีที่เคลื่อนไป "ชีวิต" ที่แท้จริงจะปรากฎกำเนิดขึ้น เบื้องหน้าด้วยตัวของมันเอง

ตื่นจากความคิดออกจากความฝัน และสัมผัส กับปัจจุบันด้วยพลังของลมหายใจคุณ

Karmakamet Aromatic ขอเชิญทุกท่านสู่ Awake And Alive ‘ตื่นรู้’ และ ‘เป็นอยู่’ การเข้าถึงความสุขสงบเรียบง่ายอันสมบูรณ์ ในเทศกาลของขวัญประจำปี 2563 โดยทุกท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ที่ร้าน Karmakamet Aromatic ทุกสาขา

KARMAKAMET

KARMAKAMET WORLD