เทเทียนด้วยมือ

KARMAKAMET WORLD

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือ ‘การเทเทียน’ เราเทเทียนด้วยมือลงในแก้วเทียนอย่างระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดการกระจายของเนื้อเทียน เพื่อมั่นใจว่าคุณจะพบเนื้อเทียนที่แน่นฉาบเท่ากันในเทียนหอมทุกแก้วของเรา
———
‘Glass Candle’
เทียนหอมกลิ่นดอกไม้และพืชพรรณ ผ่านกรรมวิธีการเทเทียนด้วยมือแบบดั้งเดิม ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ ได้แก่ ไขถั่วเหลือง ไส้เทียนจากฝ้าย ผสมด้วยน้ำมันหอมเข้มข้น 12% เทียนนี้สามารถหลอมละลายได้จนหมด อีกทั้งยังกระจายกลิ่นได้ในบริเวณกว้าง และให้ความหอมยาวนาน 50-60 ชม. รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Besides traditional hand-poured method we have preserved, our Original Aromatic Glass Candles are made of natural and environmentally friendly ingredients e.g. natural soy wax and cotton wick ; which can be completely dissolved and evaporated.

Net Weight : 185 g. / 6.3 oz.
Intensity : 12% Pure Aromatic Oil
Duration : 50-60 hours
Price : Route 1 / 1,350 Baht

KARMAKAMET

KARMAKAMET WORLD