Karmakamet Aromatic

Karmakamet Aromatic

KARMAKAMET WORLD

‘ทำไม Karmakamet Aromatic จึงเทเทียนด้วยมือ ?’
เรื่องราวกว่า 40 ปีของเรา ถูกเทบรรจุลงในเทียนหอมที่ใช้งานได้ 50-60 ชั่วโมง ส่งผลให้เปลวไฟที่ถูกจุด เนื้อเทียนที่ละลายเป็นแอ่ง กลิ่นหอมที่โชยออกมา คือมรดกทางวัฒนธรรมที่เราต้องการจารึกและส่งต่อ โดยเราเชื่อและหวังว่าทุกนาทีและทุกวินาทีที่คุณได้จุดเทียนหอมของเรา ตั้งแต่เปลวไฟแรกจนถึงเปลวไฟสุดท้าย คุณจะไม่เพียงสัมผัสได้แค่กลิ่นหอม แต่ยังสัมผัสได้ถึงเรื่องราว ประสบการณ์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เราได้สั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่นนับ 40 ปี

ทำให้เรายังคงยืนหยัดในกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม และการผลิตด้วยมืออันเป็นทักษะเฉพาะทาง จากบรรพบุรุษส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ทุกรายละเอียดและองค์ประกอบ ตั้งแต่เลือกสรรจวนจบกระบวนการ จากหัวใจของผู้สร้างสรรค์กว่าร้อยชีวิต เพื่อสิ่งยอดเยี่ยมหนึ่งเดียวจากเราสู่คุณ และเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของคุณเสมอไป
———
‘Glass Candle’
เทียนหอมกลิ่นดอกไม้และพืชพรรณ ผ่านกรรมวิธีการเทเทียนด้วยมือแบบดั้งเดิม ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ ได้แก่ ไขถั่วเหลือง ไส้เทียนจากฝ้าย ผสมด้วยน้ำมันหอมเข้มข้น 12% เทียนนี้สามารถหลอมละลายได้จนหมด อีกทั้งยังกระจายกลิ่นได้ในบริเวณกว้าง และให้ความหอมยาวนาน 50-60 ชม. รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Besides traditional hand-poured method we have preserved, our Original Aromatic Glass Candles are made of natural and environmentally friendly ingredients e.g. natural soy wax and cotton wick ; which can be completely dissolved and evaporated.

Net Weight : 185 g. / 6.3 oz.
Intensity : 12% Pure Aromatic Oil
Duration : 50-60 hours
Price : Route 1 / 1,350 Baht

KARMAKAMET

KARMAKAMET WORLD