Heritage Bazaar Route 1 Glass Candle

Heritage Bazaar Route 1 Glass Candle

KARMAKAMET WORLD

Heritage Bazaar Route 1 Glass Candle
———
น้ำหนัก : 185 กรัม / 6.3 ออนซ์
ความเข้มข้น : 12% น้ำมันหอมระเหย
ระยะเวลาการใช้งาน : 50 - 60 ชั่วโมง
ราคา : Route 1 / 1,350 บาท

เทียนหอมกลิ่นดอกไม้และพืชพรรณ ผ่านกรรมวิธีการเทเทียนด้วยมือแบบดั้งเดิม ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ ได้แก่ ไขถั่วเหลือง ไส้เทียนจากฝ้าย ผสมด้วยน้ำมันหอมเข้มข้น 12% เทียนนี้สามารถหลอมละลายได้จนหมด อีกทั้งยังกระจายกลิ่นได้ในบริเวณกว้าง และให้ความหอมยาวนาน 50-60 ชม. รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วิธีการใช้
———
1. เทียนหอมนี้ทำจากไขถั่วเหลืองและน้ำมันหอมบริสุทธิ์เข้มข้น เทียนหนึ่งแก้วเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ขนาด 20-30 ตารางเมตร

2. ก่อนใช้เทียน ควรเล็มไส้เทียนให้มีความยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตรเสมอ และเล็มซ้ำทุก 2-3 ชั่วโมงเมื่อใช้ต่อเนื่องยาวนาน เพื่อไม่ให้เกิดเขม่าควัน

3. เมื่อใช้เสร็จ ควรจัดไส้เทียนให้อยู่ในตำแหน่งจุดศูนย์กลางอยู่เสมอ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และควรปิดฝาเพื่อพร้อมใช้งานครั้งต่อไป

เกร็ดความรู้
———
1. การประหยัดเทียนโดยการจุดๆ ดับๆ ไม่เป็นการช่วยประหยัดเนื้อเทียน แต่จะทำให้การหลอมละลายของเนื้อเทียนไม่สมบูรณ์และสิ้นเปลือง การจุดที่เหมาะสมคือประมาณ 2-3 ชั่วโมง (จนกว่าแอ่งน้ำตาเทียนจะสุดที่ขอบแก้ว)

2. ควันดำ มักเกิดจากการปล่อยให้ใส้เทียนยาวเกินไป มีผลให้เกิดการสันดาบกับอากาศเกิดเป็นเขม่าดำ ควรเล็มไส้เทียนให้ยาว 5-6 มิลลิเมตรก่อนใช้ทุกครั้ง และเล็มซ้ำทุก 2-3 ชั่วโมงเมื่อใช้ต่อเนื่องยาวนาน

3. หากไส้เทียนสั้นเกินไป จนไม่สามารถจุดใช้งานต่อไปได้ (จุดแล้วดับ) ควรเพิ่มความยาวของไส้เทียนโดยการจุดไฟที่ไส้เทียน เมื่อน้ำตาเทียนเริ่มละลายจึงเริ่มรินน้ำตาเทียนออก ทำอย่างนี้ซ้ำราว 2-3 ครั้ง ไส้เทียนจะกลับมายาวเหมือนเดิม และสามารถกลับมาใช้เทียนได้ตามปกติ

4. สามารถใช้เส้นสปาเก็ตตี้แบบยาวนำมาจุดไฟ เพื่อใช้จุดไส้เทียนที่ก้นแก้ว ในกรณีที่ต้องการจุดเทียนในภาชนะ ปากแคบและก้นลึก

5. การดับเทียน ควรใช้ฝาแก้วเทียนปิดแก้วเทียนทุกครั้ง เพื่อกลิ่นควันจะไม่ทำลายบรรยากาศของกลิ่นหอมที่คงค้างอยู่ในพื้นที่นั้นๆ

6. เพื่อการใช้งานที่เกิดผลคุ้มค่า โมเลกุลของกลิ่นจะลอยจากล่างขึ้นบนเสมอ ดังนั้นจึงควรวางเครื่องหอมทุกชนิดให้ต่ำกว่าอวัยวะรับกลิ่น (จมูก) และใกล้กับตำแหน่งที่ต้องการให้เกิดกลิ่นหอม ควรวางเทียนไว้ในพื้นที่ต้นลมห่างจากตัวผู้ใช้งานประมาณ 1.5-2 เมตร เพื่อให้กลิ่นหอมนั้นกระจายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

7. ไม่ควรใช้เทียนหอมในพื้นที่ที่มีลมแรง เช่น ริมหน้าต่าง กลางสนาม เพราะจะทำให้เกิดควันดำและทำให้อายุการใช้งานสั้นและไม่ได้รับประโยชน์จากกลิ่นอย่างเต็มที่ ควรหลีกเลี่ยงการจุดเทียนใกล้วัตถุที่ติดไฟง่าย หรือไม่มีคนดูแล

8. เก็บเทียนให้ห่างจากความชื้น ความร้อน และแสงแดด ควรปิดฝาภาชนะอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการระเหยของกลิ่นและป้องกันฝุ่นผงบนผิวหน้าเทียน

KARMAKAMET WORLD