'A New Car Smell'

'A New Car Smell'

KARMAKAMET WORLD

'A New Car Smell'
———
ในกรณีของกลิ่นหนังหรือกลิ่นรถใหม่ ที่ผู้คนไม่ชอบมันเอาเสียเลยนั้น มีคุณสมบัติทางกายภาพที่เป็นโมเลกุลและมวล มีการระเหยและการเคลื่อนที่ มีตัวแปรที่เป็นความร้อนและการไหลเวียนของอากาศ ซึ่งคือปัจจัยเสริมที่ทำให้กลิ่นกระจายออกมา

'How to solve the problem?'
ในเบื้องต้นควรแก้ไขหรือลดปริมาณของกลิ่นหนังเสียก่อน ด้วยการหาปัจจัยลดทอนกลิ่นหนัง ด้วยการเปิดประตูหรือหน้าต่างรถ แล้วจอดรถทิ้งไว้กลางแดด ความร้อน ลม และอากาศรอบๆ จะพากลิ่นหนังให้ระเหยและถ่ายเทออกจากตัวรถ หรืออีกวิธีที่จะเสริมให้กลิ่นจางลงเร็วขึ้น โดยนำถ่านใส่ถุงผ้า แล้ววางไว้ในตัวรถหลากหลายตำแหน่ง เพราะคาร์บอนที่อยู่ในถ่านมีคุณสมบัติดูดซับกลิ่นทุกชนิด วางทิ้งไว้ซักพักปริมาณกลิ่นหนังจะลดน้อยลง จนเรารับรู้ได้และชินกลิ่นไปเอง แล้วจึงเลือกใช้เครื่องหอมกลิ่นที่ชอบ เพื่อช่วยปรับกลิ่นให้หอมพึงใจต่อมา

Room Perfume Spray & Perfume Sachet
นอกจากถุงหอม (Perfume Sachet) ที่เรารู้จักกันดีและมักแขวนกันไว้ภายในรถยนต์แล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการกับกลิ่นรถใหม่นั้น เราขอแนะนำ Room Perfume Spray ที่คุณสามารถสเปรย์ลงบนถุงหอมถุงเดิมของคุณได้อย่างง่าย ทั้งเป็นตัวช่วยยืดระยะเวลาส่งกลิ่นหอมให้ยาวนานขึ้น และช่วยทำให้ฝันร้ายภายในรถยนต์ของคุณนั้นกลายเป็นดีอีกด้วย

KARMAKAMET

KARMAKAMET WORLD