'Dream Me The Shower'

'Dream Me The Shower'

KARMAKAMET WORLD

'Dream Me The Shower'
———
อีกหนึ่งฝันร้ายที่เจอกันแทบทุกวัน คือกลิ่นภายในห้องน้ำ ที่เกิดจากการสะสมของเชื้อโรค แบคทีเรียและคราบสกปรกต่างๆ แน่นอนว่าบางทีการทำความสะอาดโดยปกตินั้น ไม่ได้สามารถกำจัดกลิ่นไปได้ด้วย

'How to solve the problem?'
เริ่มจากการจัดการพื้นที่ต้นเหตุของกลิ่น เช่น บริเวณใต้ชักโครก ขอบต่างๆ ภายในห้องน้ำ และหากสามารถทำได้คือการรักษาพื้นที่ภายในห้องน้ำให้แห้งเท่าที่เป็นไปได้ ทั้งจัดการน้ำรั่วน้ำซึม หรือแบ่งส่วนเปียกและส่วนแห้งออกจากกัน ส่วนเคล็ดลับคือ การนำไม้ขีด เทียนไข หรือเชือกเส้นใยธรรมชาติ มาจุดไฟแล้วดับทิ้งไว้ในห้องน้ำประมาณ 5 นาที กระบวนการผลักดันอากาศจะเกิดขึ้น และช่วยแก้ปัญหากลิ่นในห้องน้ำได้อย่างดี

‘Original Aromatic Glass Candle’
การจุดเทียนภายในห้องน้ำ นอกจากจะทำให้คุณได้บรรยากาศที่โรแมนติกแล้ว การเลือกกลิ่นที่ทำให้รู้สึกสะอาดและสดชื่น ก็มีผลด้วยเช่นกัน อาทิ Peppermint, Lemon Verbena Leaves และ Joy ซึ่งจะนำพา 'ห้องน้ำในฝัน' มาให้คุณถึงที่

KARMAKAMET

KARMAKAMET WORLD