‘ความรื่นรมย์’ (Joy)

KARMAKAMET WORLD

‘ความรื่นรมย์’ (Joy) หมายถึง ความสงบรำงับจากเหตุที่รบกวนจิตใจ ไปสู่ความปิติปรีเปรม พึงพอใจต่อช่วงเวลา สถานที่ ผู้คนรอบข้าง และสิ่งอื่นใดๆ ภายนอก

Karmakamet Aromatic ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางสู่ ‘ความรื่นรมย์ภายในจิตใจ’ จากกลิ่น ‘JOY’ ที่เป็นดั่งจุดกำเนิดของความรื่นรมย์ โดยทุกท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ร้าน Karmakamet Aromatic ทุกสาขา

KARMAKAMET

KARMAKAMET WORLD