Karmakamet Diner

Karmakamet Diner

KARMAKAMET WORLD

เราเชื่อว่าวัตถุดิบที่ดีที่สุดถึงจะสร้างอาหารคุณภาพดีที่สุดได้ เราจึงเลือกใช้แต่ “ดอกเกลือ” ที่หายากและนับว่าเป็นเกลือที่บริสุทธิ์ที่สุดในการปรุงอาหารทุกจานที่ Karmakamet Diner.

KARMAKAMET DINER

KARMAKAMET WORLD