KARMAKAMET AROMATIC - Aromatherapy Pure Essential Oil (Single Scent)

KARMAKAMET AROMATIC - Aromatherapy Pure Essential Oil (Single Scent)

KARMAKAMET WORLD

บำบัดร่างกายและจิตใจด้วยน้ำมันหอมระเหย ซึ่งสกัดจากส่วนต่างๆ ของพืชพรรณ ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเพาะปลูก สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เหมาะสม ตลอดจนการเก็บเกี่ยวและดูแลรักษา น้ำมันหอมระเหยประกอบไปด้วยสารประกอบทางเคมีตามธรรมชาติที่ซับซ้อน กว่า 500 ชนิด ซึ่งมีผลต่อการบำบัดทั้งร่างกายและจิตใจ โดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมีกับอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 2 ทาง ได้แก่ การสูดดม และการซึมเข้าสู่ผิว โดยมีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ใช้หยดกับเตาต้มน้ำมันหอม หยดบนกระดาษทิชชู่หรือหมอน ผสมกับน้ำมันนวดตัว หรือวิธีการอื่นๆ ในแบบที่คุณต้องการ

KARMAKAMET WORLD