KARMAKAMET AROMATIC - Original Perfume Room Diffuser

KARMAKAMET AROMATIC - Original Perfume Room Diffuser

KARMAKAMET WORLD

ปรับแต่งบรรยากาศในบ้านคุณ ด้วยก้านไม้หอมกระจายกลิ่นอันปรุงผสมจากน้ำมันหอมเข้มข้นของดอกไม้และพืชพรรณ ช่วยทำความสะอาดบรรยากาศ เหมาะสำหรับความต้องการกลิ่นหอมที่เนิบช้าอ้อยอิ่ง สามารถส่งกลิ่นหอมยาวนานประมาณ 2-3 เดือน

KARMAKAMET WORLD