KARMAKAMET WORLD

ความลับทั้งหมดทั้งมวลของชีวิตนั้น อยู่ที่การเรียนรู้สิ่งหนึ่งอย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะเข้าใจถึงสิ่งอื่นๆ อีกพันสิ่ง

KARMAKAMET WORLD