Scented Decoration

Scented Decoration

KARMAKAMET WORLD

โต๊ะทำงาน หรือพื้นที่ที่คุณใช้ทำงาน อาจถูกตกแต่งไปด้วยสิ่งของ วัสดุต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ที่คอยช่วยให้คุณสบายตาและปลอดโปร่ง แต่นั่นยังคงเป็นการตกแต่งและชักจูงอารมณ์อย่างไม่ครบถ้วน เพราะคุณอาจจะมองข้ามอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญและขาดหายไปไม่ได้เลยอย่าง ‘การตกแต่งกลิ่น’

เราขอแนะนำ ‘Room Perfume Diffuser (ก้านไม้หอมกระจายกลิ่น)’ ที่จะช่วยเพิ่มสมาธิและความผ่อนคลายให้กับคุณไปอีกขั้น โดยวางขวดก้านไม้หอมไว้บนโต๊ะทำงาน หรือบริเวณพื้นที่ทำงานของคุณ กลิ่นหอมจากก้านไม้หอมกระจายกลิ่นจะช่วยสร้างบรรยากาศอันหอมอบอวล ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มสมาธิให้กับคุณได้มากขึ้น

Tips
———
โดยธรรมชาติการระเหยของกลิ่นนั้น โมเลกุลของกลิ่นจะลอยจากล่างขึ้นบนเสมอ ดังนั้นจึงควรวางขวดก้านไม้หอมไว้ให้อยู่ในระดับเอว เพื่อให้กลิ่นสามารถระเหยเข้าสู่อวัยวะรับกลิ่น (จมูก) ได้อย่างเต็มที่และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

KARMAKAMET

KARMAKAMET WORLD