Light Me Up

Light Me Up

KARMAKAMET WORLD

รู้หรือไม่ว่ากลิ่นคืออีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้เข้าถึงสมาธิได้อย่างดีเยี่ยม คุณลองจินตนาการถึงกลิ่นหอมรอบตัว ที่ควบคู่พร้อมกับแสงไฟสลัวจากเทียน ซึ่งบรรยากาศรอบตัวเหล่านี้เองที่สามารถสร้างพื้นที่ส่วนตัว และสร้างสมาธิให้กับคุณได้อย่างไร้ที่ติ

เราขอแนะนำ ‘Glass Candle (เทียนหอม)’ ที่จะช่วยเพิ่มสมาธิ พร้อมสร้างบรรยากาศอันสงบรอบตัว คอยช่วยให้คุณผ่อนคลายไปตลอดการทำงานหรืออ่านหนังสือได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยเพิ่มการจดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างดีเยี่ยมในสภาวะที่จิตใจวอกแวก ส่งผลให้การทำงานของคุณนั้นลื่นไหล ไม่ติดขัดยุ่งหยิง

Tips
———
ก่อนใช้เทียนควรเล็มไส้เทียนให้มีความยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตรเสมอ และเล็มซ้ำทุก 2-3 ชั่วโมง เมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพื่อไม่ให้เกิดเขม่าควัน

KARMAKAMET

KARMAKAMET WORLD