Scent With Benefits

Scent With Benefits

KARMAKAMET WORLD

‘Scent With Benefits’
———
2 ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วด้วยตัวมันเอง แต่เมื่อหยิบจับมาใช้ร่วมกันแล้วสามารถเพิ่มความหอมได้อย่างอัศจรรย์ ลองสเปรย์ ‘Room Perfume Spray (สเปรย์ตกแต่งบรรยากาศ)’ ลงบน ‘Perfume Sachet (ถุงหอม)’ ของคุณ จะช่วยเพิ่มการส่งกลิ่นหอมให้กับพื้นที่นั้นได้อย่างดี พร้อมทั้งเป็นตัวช่วยยืดระยะเวลาส่งกลิ่นหอมของถุงหอมให้ยาวนานขึ้นด้วย

KARMAKAMET

KARMAKAMET WORLD